เส้นทาง ค่าบริการ/วัน – ภายในลอนดอน เริ่มต้นที่ 350 ปอนด์ – ต่างจังหวัด เริ่มต้นที่ 400 + 60 ปอนด์ (ค่าที่พักพนักงานขับรถ /คืน) ให้บริการ 12 ชั่วโมง เริ่มต้นประมาณ 08:00 – 20:00 น. ระยะเวลาเกิน 12 ชั่วโมง บริษัทของสงวนสิทธิ์ คิดค่าล่วงเวลาให้พนักงานขับรถ เส้นทางจากลอนดอนไปต่างจังหวัด ระยะทางไป – กลับไม่เกิน 300 ไมล์ (480 กิโลเมตร) หากเดินทางไกลเกินกว่าเส้นทาง 300 ไมล์ จะคำนวณค่าบริการใหม่ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการจองใช้บริการ กรณีค้างคืนต่างจังหวัด คิดค่าที่พักเพิ่มจากค่าบริการ 60 ปอนด์ ต่อคืนRead More →