เส้นทาง ค่าบริการ/ต่อวัน
– ลอนดอน เริ่มต้นที่ 300 ปอนด์
– ต่างจังหวัด เริ่มต้นที่ 350 + 60 ปอนด์ (ค่าที่พักพนักงานขับรถ /คืน)
  • ให้บริการ 12 ชั่วโมง เริ่มต้นประมาณ 08:00 – 20:00 น.
  • ระยะเวลาเกิน 12 ชั่วโมง บริษัทของสงวนสิทธิ์ คิดค่าล่วงเวลาให้พนักงานขับรถ
  • เส้นทางจากลอนดอนไปต่างจังหวัด ระยะทางไป – กลับไม่เกิน 300 ไมล์ (480 กิโลเมตร)
  • หากเดินทางไกลเกินกว่าเส้นทาง 300 ไมล์ จะคำนวณค่าบริการใหม่ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการจองใช้บริการ
  • กรณีค้างคืนต่างจังหวัด คิดค่าที่พักเพิ่มจากค่าบริการ 60 ปอนด์ ต่อคืน