แบ่งปันให้เพื่อน :

Mercedes-Benz V-Class, Vito

รถตู้ 8 นั่ง สำหรับ ผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน

 • บริการด้วยรถตู้ Mercedes-Benz V-Class หรือ Vito รองรับผู้โดยสารได้ 7 คน
 • กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้ 10 ใบ (หากเป็นกระเป๋าขนาดกลาง จะได้ปริมาณเพิ่มขึ้น)
 • หากมีเด็กเล็ก อายุไม่เกิน 10 ปี หรือความสูงไม่ถึง 120 เซนติเมตร กรุณาแจ้งให้เราทราบ เพื่อใช้ที่นั่งเด็กเล็ก (ตามกฎหมาย)

ค่าบริการ/วัน

เส้นทางค่าบริการ/วัน
– ภายในลอนดอนเริ่มต้นที่ 320 ปอนด์
– ต่างจังหวัดเริ่มต้นที่ 370 + 50 ปอนด์ (ค่าที่พักพนักงานขับรถ /คืน)
 • ให้บริการ 12 ชั่วโมง เริ่มต้นประมาณ 08:00 – 20:00 น.
 • ระยะเวลาเกิน 12 ชั่วโมง บริษัทของสงวนสิทธิ์ คิดค่าล่วงเวลาให้พนักงานขับรถ
 • เส้นทางจากลอนดอนไปต่างจังหวัด ระยะทางไป – กลับไม่เกิน 300 ไมล์ (480 กิโลเมตร)
 • หากเดินทางไกลเกินกว่าเส้นทาง 300 ไมล์ จะคำนวณค่าบริการใหม่ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการจองใช้บริการ
 • กรณีค้างคืนต่างจังหวัด คิดค่าที่พักเพิ่มจากค่าบริการ 50 ปอนด์ ต่อคืน

Mercedes-Benz E-Class Estate

รถเก๋ง 5 นั่ง สำหรับ ผู้โดยสารไม่เกิน 4 คน

 • บริการด้วยรถเก๋ง Mercedes-Benz หรือขนาดใกล้เคียง รองรับผู้โดยสารได้ 4 ท่าน
 • กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้ 4 ใบ ขนาดเล็ก 2 ใบ (หากเป็นกระเป๋าขนาดกลาง จะได้ปริมาณเพิ่มขึ้น)
 • หากมีเด็กเล็ก อายุไม่เกิน 10 ปี หรือความสูงไม่ถึง 120 เซนติเมตร กรุณาแจ้งให้เราทราบ เพื่อใช้ที่นั่งเด็กเล็ก (ตามกฎหมาย)

ค่าบริการ/วัน

เส้นทางค่าบริการ/ต่อวัน
– ลอนดอนเริ่มต้นที่ 280 ปอนด์
– ต่างจังหวัดเริ่มต้นที่ 300 + 50 ปอนด์ (ค่าที่พักพนักงานขับรถ /คืน)
 • ให้บริการ 12 ชั่วโมง เริ่มต้นประมาณ 08:00 – 20:00 น.
 • ระยะเวลาเกิน 12 ชั่วโมง บริษัทของสงวนสิทธิ์ คิดค่าล่วงเวลาให้พนักงานขับรถ
 • เส้นทางจากลอนดอนไปต่างจังหวัด ระยะทางไป – กลับไม่เกิน 300 ไมล์ (480 กิโลเมตร)
 • หากเดินทางไกลเกินกว่าเส้นทาง 300 ไมล์ จะคำนวณค่าบริการใหม่ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการจองใช้บริการ
 • กรณีค้างคืนต่างจังหวัด คิดค่าที่พักเพิ่มจากค่าบริการ 50 ปอนด์ ต่อคืน

* กรณีเกินเวลา : เนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัย สมรรถภาพร่างกายของพนักงานขับรถเป็นสิ่งสำคัญซึ่งไม่ควรเกิน 12 ชั่วโมง/วัน ดังนั้น จึงใคร่ขอความกรุณาลูกค้า ควบคุมเวลาในการเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ทุกเส้นทาง วางใจเรา Thai Taxi London