แบ่งปันให้เพื่อน :

Payments

การจอง การมัดจำ และชำระค่าบริการ


การจอง

  • จองบริการรับ-ส่ง สนามบิน, ที่พัก, หอพัก, โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย รับจองล่วงหน้าไม่เกิน 2 สัปดาห์
  • จองบริการท่องเที่ยวแบบเหมาวัน หรือเหมาทริปมากกว่า 1 วัน สามารถจองได้ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน
  • เมื่อตกลงจองขอรับบริการ ทางบริษัทจะขอเรียกเก็บเงินมัดจำ จำนวน 20% หรือระบุจำนวน

ท่านสามารถเลือกชำระค่าบริการได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

โอนผ่านธนาคารในประเทศไทย   ️

ธนาคารชื่อบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
กรุงเทพนายมงคล วนาเกตุกุลถนนพระรามที่ 9215-0-13548-7

โอนผ่านธนาคารประเทศไทย ไปยังธนาคารประเทศอังกฤษ   

BankAccount HolderUK Sort CodeIBANAccount Number
TransferwiseBlue Aura International Ltd.23-14-70GB48 TRWI 2314 7026 3072 8926307289

เมื่อท่านได้ชำระค่ามัดจำ หรือค่าบริการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ กรุณาถ่ายภาพการโอนเงินที่สำเร็จแล้วให้กับเรา

บริษัทจะออกใบรับเงิน และระบุจำนวนที่เหลือ หรือหากท่านชำระเต็มจำนวน จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่านภายใน 24 ชั่วโมง

การยกเลิกการจอง

ยกเลิกการจอง (วัน)เงินมัดจำที่คืน
แจ้งเกิน 60 วันคืนทั้งจำนวน
แจ้งระหว่าง 45-60 วันคืน 3 ใน 4 ของทั้งจำนวน
แจ้งระหว่าง 30-44 วันคืน 1 ใน 2 ของทั้งจำนวน
แจ้งระหว่าง 15-29 วันคืน 1 ใน 3 ของทั้งจำนวน
แจ้งน้อยกว่า 15 วันบริษัทของสงวนสิทธิ การคืนเงินมัดจำ

ทุกเส้นทาง วางใจเรา Thai Taxi London