• กราบขออภัย งดให้บริการชั่วคราวครับ

  • กราบขออภัย งดให้บริการชั่วคราวครับ

  • กราบขออภัย งดให้บริการชั่วคราวครับ

  • กราบขออภัย งดให้บริการชั่วคราวครับ

แบ่งปันให้เพื่อน :

กราบขออภัยท่านที่ต้องการติดต่อ หรือใช้บริการ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ลูกค้าที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษและในยุโรปน้อยลง ผมจึงเข้าทำงานประจำ และไม่สามารถให้บริการได้

จึงกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

หากมีโอกาสที่สถานการณ์กลับมาเป็นปรกติ และสถานการณ์การท่องเที่ยวในอังกฤษ กลับมาสดใสอีกครั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสกลับมาให้บริการเช่นเดิม

กราบขอบพระคุณทุกท่านมาในโอกาสนี้ด้วยครับ